Privacyverklaring Yvette Moeskops Fotografie | www.dedecoshop.nl

www.dedecoshop.nl is onderdeel van Yvette Moeskops Fotografie

Yvette Moeskops Fotografie, gevestigd aan Westerhaven 38 1671 CJ Medemblik, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven

in deze privacyverklaring.

 

Westerhaven 38 1671 CJ Medemblik

+31655363219

 

 

Yvette Moeskops is de Functionaris Gegevensbescherming van Yvette Moeskops

Fotografie. Zij is te bereiken via info@yvettemoeskops.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Yvette Moeskops Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt

Van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een

profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Yvette Moeskops Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige

persoonsgegevens van jou:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We

kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden

ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een

minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze

informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yvette Moeskops Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Het afhandelen van jouw betaling.

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren.

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Yvette Moeskops Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de

website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te

stemmen op jouw voorkeuren.

Yvette Moeskops Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe

verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren

over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch

toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link

waarmee u zich kunt afmelden.

 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt,

dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard

van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige

beantwoording en afhandeling daarvan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yvette Moeskops Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld

een medewerker van Yvette Moeskops Fotografie) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yvette Moeskops Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig

is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij

hanteren de bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yvette Moeskops Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze

uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

Digitalefactuur | Persoonsgegevens voor facturatie | privacyverklaring

Outlook | e-mail | privacyverklaring

Mijnwebwinkel.nl | webwinkel | privacyverklaring

Creative motion design | Website, contact en fotogallery | privacyverklaring

Hosting2GO | websitehosting | Privacyverklaring

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te

verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor

de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de

verwerking van jouw persoonsgegevens door Yvette Moeskops Fotografie en heb je het

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een

verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in

een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,

te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van

je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens

sturen naar info@yvettemoeskops.nl. Om er zeker van te zijn dat het

verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het

paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier

weken, op jouw verzoek . Yvette Moeskops Fotografie wil je er tevens op wijzen dat

je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yvette Moeskops Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en

Neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee

hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yvettemoeskops.nl

 

 

 

 

 

 

Yvette Moeskops fotografie is als volgt te bereiken:

Postadres: Westerhaven 38 1671 CJ Medemblik

Vestigingsadres:  Westerhaven 38 1671 CJ Medemblik

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57284016

Telefoon: 0031655363219

 E-mailadres: info@yvettemoeskops.nl

 

 

@2018 Yvette Moeskops Fotografie | All rights reserved.

 

 

© 2013 - 2024 De Decoshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel